A jövő és az antibiotikumok az Európai sertészektorban: az ileitis kapcsán


A legnagyobb kihívások egyike, amivel a sertés szektor találkozik az állattenyésztésben az antibiotikum felhasználás csökkentése. 

A társadalom tagjaiként azt várjuk el, hogy az általunk fogyasztott állati termékek olyan sertésekből származzanak, amelyek egész életük során optimális körülmények között éltek. Jelenleg az élelmiszertermelő állatok életminőségének javítása az antibiotikumok felhasználásának csökkentését kívánja meg, különösen az azokkal szembeni rezisztencia megjelenése elleni küzdelemben, ez az egyik legfontosabb globális közegészségügyi probléma napjainkban. Néhány európai ország, például Hollandia és Dánia már évekkel ezelőtt elindította az antibiotikumok használatának csökkentését célzó programjaikat. Ez a tendencia az EU által az állatgyógyászati gyógyszerekkel kapcsolatban elfogadott legutóbbi törvényben (az Európai Parlament és a Tanács 2019/6. számú, 2018. december 11-i 2019/6-os rendelete) kapcsán egyértelműen jogi kötelezettségként bevezetésre is került, amely valamennyi uniós országban hatályba lép 2022. január 28-án.

Mindezek a tevékenységek a vakcináknak – az antibiotikumok alternatívájaként történő – használatában, annak fokozásaként tükröződnek leginkább, az állatok egészségének megőrzése érdekében, és az antibiotikumokkal történő kezelést csak azokra az esetekre korlátozza, amelyekben a megelőzés nem lehetséges.

A védőoltások alkalmazása hozzájárulhat a sertéshús-fogyasztók által igényelt – állattartási és húsminőségi követelmények – eléréséhez, garantálva, hogy a sertések egészségesek maradjanak a felnevelésük teljes szakaszában és a sertéshús-termelés továbbra is nyereséges maradjon. Ilyen fenntartható megoldás létezik a bélbetegségek, például az ileitis megelőzésére és leküzdésére is.

A betegség elleni védekezés során a cél, az immunitás kialakulása a fertőzés megjelenése előtt, különösen akkor, ha a szokásos biológiai biztonsági (belső járványvédelmi) intézkedések nem elegendőek annak ellenőrzéséhez, hiszen az új közösségi szabályozás nem teszi lehetővé az antibiotikumok megelőző alkalmazását.

Ileitis. Vakcinázás az Antibiotikumos kezeléssel szemben

Az Ileitis egy fertőző bélbetegség, amelyet a Lawsonia intracellularis intracellulárisan élő baktérium okoz. Ez világszerte az egyik leggyakoribb sertésbetegség, és még a legmagasabb állategészségügyi állapotú gazdaságokban is jelen van, annak ellenére, hogy azok számos egyéb sertés specifikus betegségtől mentesek.

A baktérium (betegség) súlyos gazdasági veszteségeket okoz a sertéstelepeken a napi súlygyarapodás csökkenése, a rosszabb takarmányértékesítés és az állatok szétnövése kapcsán.

A Lawsonia intracelllularis elleni antibiotikumokkal végzett kezelések negatívan befolyásolhatják az általános bélegészségi állapotokat és bélbetegségeket. Az ileitis elleni oltás sok esetben lehetővé teszi az antibiotikumok általános (és globális) használatának csökkentését, miközben megőrzi vagy akár javítja is a termelési mutatókat és a sertések egészségét, téteményképességét.

A sertésszektor szakemberei körében végzett felmérés

Az európai sertéstartó gazdák és sertéssel foglalkozó állatorvosok véleményének megismerése érdekében az ileitis, a vakcinázás és az antibiotikumok felhasználásának csökkenése kapcsán felmérést végeztünk, amelynek eredményei a következő számítógépes grafikákon láthatóak.

522 európai sertéságazati dolgozó (347 állatorvos és 175 sertéstartó gazda) válaszolt kérdéseinkre. Az alábbiakban összefoglaljuk Önöknek a legérdekesebb következtetéseket:

  • Ha valamely szakmai információra van szükségük a válaszadóknak, azok 80%-a kollégáihoz folyamodik, 55,87%-a kézikönyvet és/vagy szakfolyóiratokat/folyóiratokat keres, és 48,86%-a látogatja meg a sertéságazat weboldalait.
  • 48%-uk érdeklődik a sertésbetegségek megelőzésével kapcsolatos információk folyamatos megszerzése iránt, és 44%-uk szerint fontosabb a sertésbetegségek gazdasági hatásaira vonatkozó információk. A felmérés válaszadóinak
  • 74,84%-a gondolja azt, hogy az antibiotikumok felhasználása csökkenni fog, és csak 7% gondolja úgy, hogy az a jövőben növekedni fog. Az okok, amelyek az antibiotikum felhasználás csökkenő trendjét igazolják a számukra, összefüggenek az állatok jólétével, az élelmiszerbiztonsággal, a jogi korlátozásokkal (mint az Európai Unióban hatályosokkal) és a piaci húsfogyasztási tendenciákkal.
  • 90%-uk úgy gondolja, hogy az antibiotikumok használatának csökkenése megváltoztatja a jövő sertéstermelési modelljét, és növelni fogja a termelési költségeket.
  • Aggasztja őket a szabályozás változás gazdasági hatása. A felmérés válaszadói úgy gondolják, hogy az antibiotikumok használatának csökkenése egyformán hatással lesz a többi betegségekre is, például az ileitisre, az agyhártyagyulladásra (Streptococcus suis) … (mind állategészségügyi, mind gazdasági szempontból).
  • Az ileitis tekintetében a felmérésben szereplő válaszadók 45%-a úgy gondolja, hogy e betegség előfordulása a saját országuk sertéstartó gazdaságaiban biztosan meghaladja a 90%-ot.
  • Az állatgyógyászati gyógyszerekről szóló európai rendelet ellenére a megkérdezett válaszadók több mint 35%-a egyéb biológiai biztonsági (belső járványvédelmi) intézkedésekkel és antibiotikumokkal kombinálva kezeli az ileitist. Jelenleg csak 19% használja a vakcinázást a betegség megelőzésére.
  • A megkérdezettek 45%-a nem teljesen elégedett a kezelések (belsőjárványvédelem és antibiotikumok) alkalmazásával kapott eredményekkel. Érdekes kiemelni, hogy 72%-uk hajlandó parenterális oltóanyagokkal oltani az ileitis ellen.

HU-POR-200900002